Bedrijfsprofiel

1.1.2.1

ForFarmers is een toonaangevende, internationale onderneming in diervoeding voor de agrarische sector.
De onderneming ontwikkelt en produceert innovatieve en duurzame voeroplossingen voor de veehouderij en is marktleider in Europa. Dankzij meer dan honderd jaar ervaring in de agrarische sector kent ForFarmers deze wereld als geen ander. Door uitbreiding van de activiteiten naar Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk in de afgelopen jaren is een unieke combinatie van kennis en ervaring ontstaan die wordt ingezet om agrarische ondernemers te ondersteunen bij het realiseren van hun bedrijfsdoelstellingen. 
Met haar Total Feed-aanpak biedt ForFarmers geïntegreerde voeroplossingen aan agrarische ondernemers. Deze voeroplossingen bestaan uit voerproducten, bijbehorend advies en hulpmiddelen om de bedrijfsdoelen van de klanten vast te stellen en hun resultaten te monitoren.

Het Nutrition Innovation Centre (NIC) van ForFarmers werkt onder meer aan verbetering van de technische prestaties van voer – zoals voerefficiëntie en optimale groei van het dier – en aan de ontwikkeling van innovatieve nutritionele oplossingen die bijdragen aan een goede diergezondheid. Daarnaast richt het NIC zich op een verdere verduurzaming van eigen producten en van de veehouderij in het algemeen. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met gerenommeerde onderzoeksinstituten en universiteiten.

ForFarmers heeft 2.370  medewerkers (fte's) in dienst en productievestigingen in Nederland, België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Het hoofdkantoor is gevestigd in Lochem (NL). In 2015 was het Total Feed-volume 9,1 miljoen ton, de jaaromzet bedroeg € 2,2 miljard. De totale brutowinst was € 424,2 miljoen.

Duurzaam ondernemen

Door bevolkingsgroei en stijgende welvaart zal de vraag naar dierlijke eiwitten zoals vlees, eieren en zuivelproducten de komende decennia wereldwijd toenemen. De uitdaging is om deze toenemende hoeveelheid voedsel duurzaam te produceren en het gebruik van grondstoffen en natuurlijke bronnen als energie, land en water te minimaliseren. Voor ForFarmers is duurzaamheid dan ook een integraal en vanzelfsprekend onderdeel van de bedrijfsvoering. Dit geldt zowel voor de eigen operatie als voor de ontwikkeling van producten voor haar klanten. 

De voerindustrie heeft, gezien haar positie in de waardeketen, een belangrijke rol in het oplossen van duurzaamheidsvraagstukken bij de productie van vlees, eieren en zuivel. Het is de ambitie van ForFarmers om voorop te lopen in duurzaamheid in met name grondstoffengebruik, productie, logistiek en in het ontwikkelen en leveren van efficiënte voeroplossingen. De onderneming wil daarmee bijdragen aan een economisch rendabele en duurzame voedselproductie.

1.1.2.2

.

1.1.2.3