Investor Relations

ForFarmers hecht waarde aan een goed en open contact met haar aandeelhouders en certificaathouders waarbij transparantie centraal staat.
Dit geldt zowel voor leden van Coöperatie FromFarmers – de coöperatie zelf is meerderheidscertificaathouder van ForFarmers – als voor derden die ook certificaten van ForFarmers (kunnen) houden.

. .

1.5.2.1

Een deel van de klanten van ForFarmers is lid van Coöperatie FromFarmers, meerderheidscertificaathouder van ForFarmers B.V. Dit is met name in Nederland. Deze leden hebben geen afnameverplichting bij ForFarmers. In 2007 is ForFarmers gestart met het traject Vermogen Op Naam met als doel de leden van de coöperatie te betrekken bij de groeistrategie van de onderneming. In een periode van ongeveer 10 jaar eindigend in 2017 is het grootste deel (circa 82,5%) van het collectieve vermogen op naam gezet van de leden van de coöperatie. In 2014 heeft de ledenraad besloten dat de coöperatie ongeveer 17,5% van het vermogen niet op naam zal zetten.

De leden van de coöperatie kunnen de certificaten van aandelen in ForFarmers B.V. sinds 2010 verhandelen op een handelsplatform van Van Lanschot waar ook derden in certificaten kunnen handelen. Daarmee is het ook voor niet-leden van de coöperatie mogelijk om te participeren in de ontwikkeling van ForFarmers B.V.

Contact met aandeelhouders

Gedurende het jaar zijn er enkele één-op-één gesprekken gevoerd tussen leden van de Directie en (potentiële) aandeelhouders. De Directie heeft op 18 februari 2016  het beleid op hoofdlijnen van ForFarmers inzake bilaterale contacten met aandeelhouders geformuleerd. Dit beleid zal op de website van ForFarmers worden geplaatst.
Dit beleid verstaat onder een aandeelhouder ook een certificaathouder of een potentiële belegger en gaat nader in op contacten met analisten en de pers.

Ook met potentieel nieuwe aandeelhouders onderhoudt ForFarmers contact. Er zijn diverse activiteiten geweest voor partijen die mogelijk interesse hebben om certificaten ForFarmers te kopen via het handelsplatform dat door Van Lanschot wordt geëxploiteerd. Daarnaast is er op het hoofdkantoor van ForFarmers een bijeenkomst georganiseerd met een aantal geïnteresseerde beleggers. Bij de contacten is steeds het genoemde beleid in acht genomen.

In 2015 heeft de statutaire Directie van ForFarmers de bijeenkomsten van de ledenraad en de jaarlijkse ledenavond van Coöperatie FromFarmers bijgewoond. De informatie-uitwisseling op deze bijeenkomsten vindt plaats onder de randvoorwaarden van het genoemde beleid.

Ten slotte vindt jaarlijks de Algemene Vergadering van Aandeelhouders plaats die door alle certificaathouders kan worden bijgewoond en waar onder andere de jaarcijfers worden toegelicht. Afgelopen boekjaar heeft ForFarmers de jaarrekening in overeenstemming met de IFRS-richtlijnen opgesteld; de halfjaarcijfers zijn voor de eerste keer gepubliceerd maar waren nog opgesteld op basis van de Nederlandse richtlijnen voor de jaarverslaggeving. Dit is gebeurd via een persbericht en webcast.

Disclosure

De informatieverstrekking aan aandeelhouders verloopt conform de vereisten van de Wet Financieel Toezicht. Op deze wijze informeert ForFarmers haar (potentiële) aandeelhouders tijdig, gelijktijdig en volledig over relevante ontwikkelingen. Het toezicht hierop wordt uitgeoefend door de Autoriteit Financiële Markten (AFM).
Koersgevoelige informatie wordt bekendgemaakt door middel van verspreiding van een persbericht dat ook op de website van de onderneming wordt gepubliceerd en wordt ingediend bij de AFM.

De Directie beoordeelt in overleg met de compliance officer of informatie koersgevoelig is en of derhalve de disclosureverplichting van toepassing is.  

Onafhankelijke analisten coverage

SNS Securities heeft in de afgelopen jaren met regelmaat een analistenrapport gepubliceerd, waarin de ontwikkelingen bij ForFarmers worden besproken. Begin 2015 heeft ook de Rabobank een analistenrapport gepubliceerd over zowel de sector waarin ForFarmers actief is, alsook over ForFarmers. Daarnaast hebben de sectoranalisten van Kempen & Co en ING een rapport over ForFarmers gepubliceerd. Er zijn ook periodieke updates verschenen.