Visie en kernwaarden

1.1.3.1

ForFarmers wil hét toonaangevende veevoerbedrijf zijn in Europa en de aangrenzende regio’s (Europa+). Dat doet zij door het aanbieden van nutritionele totaaloplossingen op de boerderij, zodat agrarische ondernemers vlees, zuivel en eieren van hoge kwaliteit kunnen produceren. Onze economische en duurzame voeroplossingen ondersteunen boeren bij het optimaliseren van hun bedrijf voor wat betreft winstgevendheid, voedselveiligheid en werkgemak. Daarmee is ForFarmers een essentiële schakel in de voedselketen.

Kernwaarden

De kernwaarden fungeren als kompas en zijn de kern van de bedrijfscultuur.  De kernwaarden van ForFarmers zijn:

Ambitie

ForFarmers wil voortdurend verbeteren en streeft naar resultaat op een steeds hoger niveau. Zowel op het boerenerf als binnen de eigen organisatie. Uitgangspunten hiervoor zijn leiderschap, een team van wereldklasse en uitstekende prestaties. Het werven, ontwikkelen en behouden van de beste mensen en hen motiveren tot nog betere prestaties als team is hierbij van cruciaal belang. Het geven van vertrouwen en verantwoordelijkheid is hiervoor de basis. Leidinggevenden fungeren als rolmodel. Zij communiceren de visie, krijgen hun team mee en zorgen voor een optimale uitvoering van de werkzaamheden.

Duurzaamheid

ForFarmers ziet duurzaamheid niet als een separaat doel, maar als een integraal en vanzelfsprekend onderdeel van de bedrijfsvoering. Dit betreft aspecten als de benutting van schaarse grondstoffen, het verminderen van de belasting van het milieu en het bijdragen aan dierenwelzijn. De voerindustrie levert haar bijdrage aan de oplossing van duurzaamheidsvraagstukken die samenhangen met het produceren van meer voedsel voor een groeiende wereldbevolking. In haar handelen kiest ForFarmers voor een langetermijnoriëntatie, gebaseerd op vertrouwen en transparantie. Daarbij volgt de onderneming locale regels en procedures en houdt zij rekening met het welzijn en de veiligheid van de leefomgeving.

Partnerschap

De activiteiten van ForFarmers zijn gericht op een optimale ondersteuning van haar klanten. Samenwerking is daarvoor de basis. Met klanten en leveranciers, maar ook met strategische partners in verschillende sectoren die evenals ForFarmers onderdeel van de oplossing willen zijn. Ook in deze relaties staat duurzaamheid voorop. Want een duurzame relatie is essentieel voor langdurig succes.
1.1.3.2